Bing & Grondahl Plates

 • 1900BGXP - 1900 Christmas Plate
  1900 Christmas Plate$1,175.00
 • 08BGXP - 1908 Christmas Plate
  1908 Christmas Plate$110.00
 • 26BGXP - 1926 Christmas Plate
  1926 Christmas Plate$119.00
 • 27BGXP - 1927 Christmas Plate
  1927 Christmas Plate$100.00
 • 28BGXP - 1928 Christmas Plate
  1928 Christmas Plate$75.00
 • 41BGXP - 1941 Christmas Plate
  1941 Christmas Plate$275.00

 • 66BGXP - 1966 B&g Xmas Plate
  1966 B&G Xmas Plate$55.00
 • 67BGXP - 1967 Christmas Plate
  1967 Christmas Plate$55.00
 • 68BGXP - 1968 B&g Xmas Plate
  1968 B&G Xmas Plate$50.00
 • 69BGMDP - 1969 Mother's Day Plate
  1969 Mother's Day Plate$295.00
 • 69BGXP - 1969 B&g Xmas Plate
  1969 B&G Xmas Plate$45.00
 • 70BGMDP - 1970 Mother's Day Plate
  1970 Mother's Day Plate$35.00

 • 71BGMDP - 1971 Mother's Day Plate
  1971 Mother's Day Plate$35.00
 • 71BGXP - 1971 Christmas Plate
  1971 Christmas Plate$35.00 $21.00
 • 73BGXP - 1973 Christmas Plate
  1973 Christmas Plate$35.00
 • 74BGXP - 1974 Christmas Plate
  1974 Christmas Plate$35.00
 • 74BGMDP - 1974 Mother's Day Plate
  1974 Mother's Day Plate$35.00
 • 75BGXP - 1975 Christmas Plate
  1975 Christmas Plate$35.00

 • 76BGMDP - 1976 Mother's Day Plate
  1976 Mother's Day Plate$35.00
 • 77BGXP - 1977 Christmas Plate
  1977 Christmas Plate$35.00
 • 78BGXP - 1978 Christmas Plate
  1978 Christmas Plate$35.00 $21.00
 • 78BGMDP - 1978 Mother's Day Plate
  1978 Mother's Day Plate$35.00
 • 79BGMDP - 1979 Mother's Day Plate
  1979 Mother's Day Plate$35.00
 • 81BGXP - 1981 Christmas Plate
  1981 Christmas Plate$35.00

 • 82BGMDP - 1982 Mother's Day Plate
  1982 Mother's Day Plate$45.00 $29.00
 • 83BGMDP - 1983 Mother's Day Plate
  1983 Mother's Day Plate$39.00
 • 84BGXP - 1984 Christmas Plate
  1984 Christmas Plate$65.00 $39.00
 • 85BGXP - 1985 Christmas Plate
  1985 Christmas Plate$69.50 $39.00
 • 85BGMDP - 1985 Mother's Day Plate
  1985 Mother's Day Plate$60.00
 • 86BGXP - 1986 Christmas Plate
  1986 Christmas Plate$45.00

 • 86BGMDP - 1986 Mother's Day Plate
  1986 Mother's Day Plate$60.00
 • 88BGXP - 1988 Christmas Plate
  1988 Christmas Plate$65.00 $37.00
 • 89BGJMDP - 1989 Jubilee Mother's Day
  1989 Jubilee Mother's Day$95.00
 • 91BG913391 - 1991 Centennial Plate
  1991 Centennial Plate$99.00
 • 91BGXP - 1991 Christmas Plate
  1991 Christmas Plate$79.00 $55.00
 • 91BGMDP - 1991 BG Mother's Day Plate
  1991 BG Mother's Day Plate$79.00

 • 92BGXP - 1992 Christmas Plate
  1992 Christmas Plate$125.00
 • 93BG903393 - 1993 Centennial Plate
  1993 Centennial Plate$99.00
 • 93BGCDP - 1993 Children's Day Plate
  1993 Children's Day Plate$49.00
 • 94BG903394 - 1994 Centennial Plate
  1994 Centennial Plate$99.00
 • 94BGXP - 1994 Christmas Plate
  1994 Christmas Plate$99.00
 • 95BGMDP - 1995 Mother's Day Plate
  1995 Mother's Day Plate$75.00

 • 96BGCDP - 1996 Children's Day Plate
  1996 Children's Day Plate$45.00
 • 96BGXP - 1996 Christmas Plate
  1996 Christmas Plate$99.00 $59.00
 • 97BGXP - 1997 Christmas Plate
  1997 Christmas Plate$85.00
 • 98BGCDP - 1998 Children's Day Plate
  1998 Children's Day Plate$49.50 $29.50
 • 98BG298720 - 1998 Christmas Around the World Plate
  1998 Christmas Around the World Plate$79.00 $49.00
 • 98BGXP - 1998 Christmas Plate
  1998 Christmas Plate$65.00

 • 98BGMDP - 1998 Mother's Day Plate
  1998 Mother's Day Plate$79.00 $49.00
 • 2000BGCDP - 2000 Children's Day Plate
  2000 Children's Day Plate$45.00 $19.50
 • 2000BGXP - 2000 Christmas Plate
  2000 Christmas Plate$89.00 $59.00
 • 2000BG903200 - 2000 Freddie & His Friends Plate
  2000 Freddie & His Friends Plate$45.00 $19.50
 • 2000BG901800 - 2000 Places of Enchantment Plate
  2000 Places of Enchantment Plate$72.50
 • 2001BGCDP - 2001 Children's Day Plate
  2001 Children's Day Plate$39.50 $29.50

 • 2001BGXP - 2001 Christmas Plate
  2001 Christmas Plate$72.50 $39.00
 • 2001BGMDP - 2001 Mother's Day Plate
  2001 Mother's Day Plate$89.00 $59.00
 • 2004BGXP - 2004 Christmas Plate
  2004 Christmas Plate$79.00
 • 2005BGXP - 2005 Christmas Plate
  2005 Christmas Plate$89.00 $59.00
 • 2007BG507702 - 2007 Christmas Plaquette
  2007 Christmas Plaquette$25.00 $15.00
 • 2007BGMDP - 2007 Mother's Day Plate
  2007 Mother's Day Plate$79.00 $59.00

 • 2008BGXP - 2008 Christmas Plate
  2008 Christmas Plate$99.00
 • 2008BGMDP - 2008 Mother's Day Plate
  2008 Mother's Day Plate$95.00 $59.00
 • 2009BGCDP - 2009 Children's Day Plate
  2009 Children's Day Plate$129.00
 • 2009BGXP - 2009 Christmas Plate
  2009 Christmas Plate$109.00
 • 2009BG2581709 - 2009 Mother's Day Plate - 40th Anniversary
  2009 Mother's Day Plate - 40Th Anniversary$1,495.00
 • 2009BGMDP - 2009 Mother's Day Plate
  2009 Mother's Day Plate$149.00

 • 2010BGXP - 2010 Christmas Plate
  2010 Christmas Plate$129.00
 • 2010BG902310 - 2010 Anniversary Plate
  2010 Anniversary Plate$195.00
 • 2011BGCDP - 2011 Children's Day plate
  2011 Children's Day Plate$89.00
 • 2011BGXP - 2011 Christmas Plate
  2011 Christmas Plate$119.00
 • 2011BGMDP - 2011 Mother's Day Plate
  2011 Mother's Day Plate$89.00
 • 2012BGCDP - 2012 Children's Day Plate
  2012 Children's Day Plate$68.00 $49.00

 • 2012BGXP - 2012 Christmas Plate
  2012 Christmas Plate$105.00 $79.00
 • 2012BGMDP - 2012 Mother's Day Plate
  2012 Mother's Day Plate$79.50 $59.50
 • 2013BGMDP - 2013 Mother's Day Plate
  2013 Mother's Day Plate$79.50
 • 2013BGCDP - 2013 Children's Day Plate
  2013 Children's Day Plate$68.00
 • 2013BGXP - 2013 Christmas Plate
  2013 Christmas Plate$105.00
 • 2014BGCDP - 2014 Childrens' Day Plate
  2014 Childrens' Day Plate$68.00

 • 2014BGXP - 2014 Christmas Plate
  2014 Christmas Plate$105.00
 • 2014BGMDP - 2014 Mother's Day Plate
  2014 Mother's Day Plate$79.50
 • 2015BGCDP - 2015 Children's Day Plate
  2015 Children's Day Plate$75.00
 • 2015BGXP - 2015 Christmas Plate
  2015 Christmas Plate$120.00 $89.00
 • 2015BG902315 - 2015 Jubilee Plate
  2015 Jubilee Plate$220.00
 • 2015BGMDP - 2015 Mother's Day Plate
  2015 Mother's Day Plate$90.00

 • 2016BGCDP - 2016 Children's Day Plate
  2016 Children's Day Plate$75.00
 • 2016BGXP - 2016 Christmas Plate
  2016 Christmas Plate$120.00
 • 2016BGMDP - 2016 Mother's Day Plate
  2016 Mother's Day Plate$90.00
 • 2017BGXP - 2017 Christmas Plate
  2017 Christmas Plate$120.00
 • 2017BGCDP - 2017 Children's Day Plate
  2017 Children's Day Plate$75.00
 • 2017BGMDP - 2017 Mother's Day Plate
  2017 Mother's Day Plate$90.00

 • 2018BGXP - 2018 Christmas Plate
  2018 Christmas Plate$120.00
 • 2018BGCDP - 2018 Children's Day Plate
  2018 Children's Day Plate$75.00
 • 2018BGMDP - 2018 Mother's Day Plate
  2018 Mother's Day Plate$90.00
 • 2019BGCDP - 2019 Children's Day Plate
  2019 Children's Day Plate$75.00
 • 2019BGMDP - 2019 Mother's Day Plate
  2019 Mother's Day Plate$90.00
 • 2019BGXP - 2019 Christmas Plate
  2019 Christmas Plate$120.00